audyn อุปกรณ์ audio components for audiophile : We have chosen for you
   - Audyn audio products -
   info@audyn.org
  Preamplifier
[ +zoom ]
Qbass
รหัสสินค้า : Qbass
ราคา : 8,700.00 บาท

 
Audyn : Qbass

ทางเลือกง่ายๆในการแก้ปัญหาซับวูฟเฟอร์ในชุดโฮมเธียเตอร์ เบสบวม เบสหาย ปัญหาเสียงรบกวน เสียงจากโครงสร้างสั่น ด้วย Qbass ปรับการตอบสนองของซับวูฟเฟอร์ให้เหมาะสมกับสภาพห้องได้อย่างลงตัว ด้วยหูของท่านเอง
 

 


ผลิตภัณฑ์ Audyn : Qbass

สำหรับ ซับวูฟเฟอร์ในระบบโฮมเธียเตอร์นั้นเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย ซึ่งแม้ว่าซับวูฟเฟอร์นั้นจะถูกออกแบบมาเป็นอย่างดีเลิศแล้วก็ตาม แต่เมื่อถูกนำมาใช้งานจริงในห้องโฮมเธียเตอร์ที่ไม่ได้ถูกปรับแต่งสภาพอะคูสติกให้เป็นกลางแล้ว การตอบสนองความถี่ของซับวูฟเฟอร์ จะมีอาการโด่งขึ้นหรือหายไปในบางความถี่ หรือในบางความถี่ก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการสั่นของโครงสร้างภายในห้อง ด้วยผลจากการเกิด Room mode ภายในห้องทั่วไป ซึ่งจะมีผลอย่างมากในช่วงความถี่ต่ำกว่า 150 Hz ผลของ Room mode สร้างความผิดเพี้ยนในการรับฟังย่านความถี่ต่ำ นอกจากการปรับสภาพอคูสติกส์ที่ถูกต้องแล้ว คงเป็นการยากที่จะทำให้การตอบสนองทางความถี่ของซับวูฟเฟอร์ราบเรียบภายในห้อง
 
เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผู้ผลิตหลายรายได้มีการคิดค้นอุปกรณ์ที่ช่วยในการปรับแต่งการตอบสนองความถี่ของซับวูฟเฟอร์ เช่นเดียวกันสำหรับซับวูฟเฟอร์ระดับไฮเอนด์ ก็ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ประเภทนี้มาด้วยเช่นกัน โดยทั้งหมดวัดผลการตอบสนองทางความถี่ของซับวูฟเฟอร์โดยการใช้ไมโครโฟน แล้วจึงนำไปประมวลผลก่อนจะทำการปรับ Equalization ด้วยเฟริ์มแวร์ภายในด้วยอุปกรณ์เอง อย่างไรก็ตามจุดอ่อนของระบบนี้กลับอยู่ที่คุณภาพของไมโครโฟนซึ่งมีความไม่แน่นอนในการวัดความถี่ต่ำ ซึ่งแม้ว่าผู้ผลิตจะออกแบบเฟริ์มแวร์สมบูรณ์มากเพียงใด แต่เมื่อเกิดความไม่แน่นอนในการวัดเนื่องจากคุณภาพของไมโครโฟน ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้จึงออกมาไม่ดี และไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์
 
ผลิตภัณฑ์ Qbass จึงถูกออกแบบขึ้นให้เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในข้างต้น โดยการปรับแต่งซับวูฟเฟอร์ให้มีการตอบสนองทางความถี่ราบเรียบ เมื่อใช้งานในห้องโฮมเธียเตอร์ ด้วยวิธีการใช้งานที่ง่ายดายและไม่ต้องอาศัยเครื่องมือหรือไมโครโฟน ในการปรับแต่งซับวูฟเฟอร์ ผลิตภัณฑ์ Qbass มาพร้อมกับแผ่นซีดีภายในชุด เพียงใช้การฟัง แล้วทำการปรับในแต่ละความถี่ให้มีระดับความดังสมดุลย์กัน ทุกความถี่ในตำแหน่งนั่งฟัง โดยผลิตภัณฑ์ Qbass ถูกออกแบบให้สามารถปรับแต่งเพิ่มหรือลดระดับความดัง ได้ทั้งหมด 8 ความถี่ ได้แก่ ความถี่ 
25 32 40 50 63 80 100 125 ครอบคลุมความถี่ย่านเบสทั้งหมด ด้วยความห่างในแต่ละความถี่ 1/3 octave โดยแต่ละความถี่สามารถปรับได้ 41 ระดับ ลดและเพิ่มระดับความดังได้ 14 dB 
 
       Qbass มีการใช้งานในลักษณะเดียวกันกับ Parametric Equalizer ทว่า Qbass ถูกออกแบบให้ทำงานได้อย่างเที่ยงตรงในแต่ละความถี่ โดยการออกแบบให้มีค่า Quality factor “Q” คงที่ในทุกความถี่และในทุกระดับความดัง ดังนั้นจึงสามารถปรับระดับในแต่และความถี่ โดยปราศจากผลกระทบต่อความถี่ข้างเคียง  

 
Qbass ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย แม้ว่าจะไม่มีเครื่องมือวัดแบบมืออาชีพก็ตามที 
ด้วยการต่อ Qbass คั่นระหว่างซับวูฟเฟอร์กับ AVR หรือปรีโปร และด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. ใส่แผ่นซีดี Qbass เข้าไปในเครื่องเล่นบลูเรย์ หรือ เครื่องเล่นดีวีดีใดๆที่ใช้งานอยู่ในระบบ

2. ทำการต่อ Qbass เข้าในระบบ โดยใช้สายสัญญาณ ต่อจากช่องซับวูฟเฟอร์เอาต์ ด้านหลัง AVR หรือปรีโปรเซสเซอร์ มาเข้าที่ช่องอินพุตของ Qbass และใช้สายสัญญาณอีกเส้นต่อจากช่องเอาต์พุตของ Qbass ไปเข้าที่ซับวูฟเฟอร์ของท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกเชื่อมต่อได้ทั้ง RCA และ XLR โดยการเลือกโดยสวิทช์ หรืออีกนัยหนึ่งคือการนำ Qbass เข้าไปต่อคั่นระหว่าง AVR หรือปรีโปรเซสเซอร์กับซับวูฟเฟอร์นั่นเอง ซึ่งท่านสามารถใช้งาน Qbass ควบคุมซับวูฟเฟอร์ได้พร้อมกันถึง 2 ตัว โดยในช่วงเวลาแรกให้ปรับโวลุ่มด้านหน้า Qbass ให้อยู่ในตำแหน่งกึ่งกลางทั้งหมด เมื่อการเชื่อมต่อสัญญาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วจึงเชื่อมต่อสายไฟฟ้า เปิดสวิทช์ด้านหน้าเพื่อให้ Qbass ทำงาน
         

 SetUp Tips :
ในขั้นตอนของการปรับแต่ง Qbass นั้น หากซับวูฟเฟอร์ของท่านอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากจุดนั่งฟังมาก แนะนำให้เชื่อมต่อด้วยสายสัญญาณที่มีความยาวขึ้น และลากมาจนถึงตำแหน่งนั่งฟัง เพื่อให้ท่านสามารถฟังและปรับ Qbass ได้ด้วยตนเอง และเมื่อทำการปรับ Qbass เรียบร้อยแล้ว จึงค่อยกลับมาใช้สายสัญญาณปกติตามเดิม

 
3. ปรับเลือก AVR ให้อยู่ในโหมด all channel stereo ทั้งในระบบ 5.1 และ 7.1 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทำให้ลำโพงในระบบทำงานทุกตัว เพื่อให้การตอบสนองความถี่ต่ำภายในห้อง เกิดจากซับวูฟเฟอร์และลำโพงทุกตัวในระบบ

4. ทำการเล่นแผ่นซีดี ในแผ่นซีดี เมื่อเล่นแทร็กแรกจะเป็นสัญญาณ pink noise สำหรับท่านที่มีความชำนาญในการเซ็ตอัพระบบหรือมีเครื่องมือที่ดีเพียงพอในการวัดการตอบสนองความถี่ภายในห้อง

5. แทร็กที่ 2 จะให้กำเนิดเสียงในความถี่ 125 Hz ซึ่งท่านอาจตั้งเครื่องเล่นให้เล่นแทร็กนี้ซ้ำ จนกว่าการปรับแต่งจะเสร็จสิ้น ในตำแหน่งนั่งฟัง ให้ท่านทดลองฟังดูว่าที่ความถี่ 125 Hz นี้ มี ปริมาณมากไปหรือน้อยเกินไป จากนั้นจึงทำการปรับแต่งที่โวลุ่ม ด้านหน้าเครื่อง Qbass ในตำแหน่ง 125Hz โดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกาจะเป็นการลดระดับความดังและในทางตรงกันข้ามการหมุนตามเข็มนาฬิกาจะเป็นการเพิ่มระดับความดังสูงสุด 14 dB ทำการปรับจนระดับความดังที่ความถี่ 125Hz อยู่ในระดับที่น่าพอใจ

6. แทร็กที่ 3 จะให้กำเนิดเสียงในความถี่ 100 Hz ให้ทดลองฟังในตำแหน่งนั่งฟังและทำปรับโวลุ่มหน้าเครื่อง Qbassในตำแหน่ง 100Hz จนมีระดับความดังใกล้เคียง หรือเท่ากับระดับความดังที่ความถี่ 125Hz ซึ่งท่านได้ทำการปรับไว้ ขั้นตอนที่แล้ว และท่านอาจย้อนกลับไปฟังที่ความถี่ 125Hz อีกครั้ง เพื่อการเปรียบเทียบระดับความดัง เมื่อทำเช่นนี้จนครบทุกทั้ง 8 ความถี่ ท่านก็จะได้การตอบสนองความถี่ต่ำราบเรียบภายในห้องโฮมเธียเตอร์ โดยเป็นการผสมผสานระหว่างซับวูฟเฟอร์และลำโพงทุกตัวในระบบ
 

SetUp Tips :
ในการเล่นแทร็กในแผ่นซีดีแต่ละความถี่นั้น จะช่วยให้ท่านทราบถึงปัญหาอาการสั่นของโครงสร้างภายในห้องอย่างชัดเจน ซึ่งท่านสามารถแก้ไขโครงสร้างในจุดนั้นๆเพื่อให้ปัญหาหมดไป ในกรณีที่ไม่ต้องการแก้ไขโครงสร้างห้อง ท่านสามารถปรับลดระดับโวลุ่มที่ความถี่นั้นๆ เพื่อลดเสียงรบกวนจากการสั่นของโครงสร้างภายในห้อง


7. ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อให้ซับวูฟเฟอร์ สามารถทำงานลงตัวร่วมกับลำโพงตัวอื่นในระบบ โดยการใช้แทร็กที่ 10 และ 11 เมื่อเล่นแทร็กนี้ ให้ทำการปรับค่า distance ของ ซับวูฟเฟอร์ ในฟังก์ชันของ AVR ในตำแหน่งนั่งฟัง ทำการปรับเลื่อนระยะจนกว่าเสียงเบสที่ได้ จะแน่นและเป็นลูกในตำแหน่งนั่งฟัง เพียงเท่านี้ Qbass ก็จะช่วยทำให้ ซับวูฟเฟอร์ของท่านมีการตอบสนองที่ราบเรียบและลงตัวกับลำโพงอื่นๆในระบบ
 

**กรุณาตรวจสอบสถานะสินค้า ที่ 086-662-8818 เพื่อความมั่นใจก่อนทำการสั่งซื้อครับ**

 

[ +zoom ]

[ +zoom ]

[ +zoom ]
Copyright by audyn : audio components for audiophile : We have chosen for you
Engine by MAKEWEBEASY